Cách lựa chọn gà và xem vảy

Gà chọi đá hay có đến 70-80% là do mái dòng. Trước hết, phải cố chọn con mái rặc nòi, nếu cựa thì phải đúng là gà cựa, và nếu đòn thì phải rặc gà đòn. Sau đó, phải xem tướng cách có đạt yêu cầu không, kế đó xem lông, xem vảy, thấy tốt mới chọn nuôi.

Cách xem vảy gà chọi
Vảy kích giáp – thất đao thiên – Vảy giáp thới phòng đao – Nội hoa đăng là những loại vảy gà đá theo kinh nghiệm của mình là quý nhất, có khả năng đá khoẻ, sức chịu đựng tốt nên rất dễ thắng.

Tiêu chí xem vảy gà đá cựa sắt
Xem vảy gà cựa sắt dựa trên các tiêu chí chọn chính là bộ án, phủ, vấn

Những loại vảy gà đá cựa sắt tốt:

+ Về bộ án: Chọn gà có án thiên / vân/ tâm/ tài án thiên – án tốt, gà tinh ranh

+ Về phủ: Chọn phủ địa, tam tài phủ đia

+ Về vấn: Vấn cán, Vảy vấn sáo là loại gà nhanh nhẹn, ra đòn chuẩn xác
Một số hình ảnh gà chọi có thể tham khảo.

xem-vay-ga-choi-1

xem-vay-ga-choi-2

xem-vay-ga-choi-3